История на фирмата

Фирма ЕКОТЕРМ ЕООД е създадена през 1992 г в град Добрич като предмета на дейност е котлостроене, отоплителни вентилационни и климатични инсталации, проектиране на водогрейни и парни котли на твърдо , течно гориво и природен газ, КИП и А, комплексни инсталации оползотворяващи слънчевото греене, проектиране, производство на котли съдове под налягане, газови съоръжения, тръбопроводи за пара и гореща вода, монтаж и ремонт на котли.

За Екотерм ЕООД

Фирмата има изградени множество общински обекти на територията на цялата страна, като с цел икономия на средства за отопление е заменила съществуващи котли на нафта и мазут, с котли на твърдо гориво, биомаса и котли за пелети, съгласно с европейските норми за енергийна ефективност, предимно в общественни сгради със същественно значение (училища, детски градини, социални домове, болници, читалища, театри).

Енергийна ефективност

Чрез замяна на източника на отопление се спестяват средства за гориво от 3 до 4 пъти, като тези средства могат да се ползват далеч по рационално за подобряване на инфраструктурата на посочените сгради. Котли от серията Макси Комби са идеален пример за домашно и индустриално отопление. Котлите са конструирани така, че да заемат минимално необходимо място и в същото време да доставят максимална мощност при минимална консумация на гориво.

Производство ремонт и монтаж на котли

Котли на пелети са произведени по най-стриктните критерии и норми за безопасност в Европа. Също така фактът, че котелът може да работи много дни  без да спира и без да има промяна в безпроблемната му работа, говори за качеството на материалите, които са използвани при сглобяването на котела.И на най-малките елементи е обърнато голямо внимание.Характеристиките на котел, работещ с пелети, на ЕКОТЕРМ го класифицират като изключителен продукт от този тип. Котелът идва с електронно управление, което ако някой има желание може да се смени с механично.С постоянно усъвършенстване и подобряване на материално-техническата си база, качественната си продукция и привличането на високо квалифициран персонал, ЕКОТЕРМ  се утвърждава като водещ производител на котли в страната в областта на котлостроенето.Разработваме и произвеждаме широка гама битови и промишлени котли, парни и водогрейни котли, работещи на твърдо гориво, пелети, течно гориво и природен газ, като реализацията им се осъществява посредством широката дистрибуторска мрежа.

Най новите ни продукти   са водогрейни и парни котли, предназначени за работа с пелети ,биомаса и дървесни пелети, като за кратко време успява да се наложи както на вътрешния пазар, така и в чужбина.ЕКОТЕРМ  работи изключително успешно и в областта на газификацията, като доказателство за това са газифицираните множество общественни сгради със същественно значение, както и десетки училища и детски градини.В съвременните условия се отделя изключително голямо внимание на енергията от възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, като ние  работим усилено за утвърждаване и в тази насока.При все по засилващата се конкуренция в котлостроенето на вътрешния и особенно на външния пазар, качеството е основен фактор в нашето производство от който се ръководи цялостната политика на ЕКОТЕРМ, за да се удовлетворят напълно нуждите на нашите клиенти. За целта фирмата е внедрила и прилага Система за управление на качеството. Котли произведени от нас гарантират качество и ефективност.