Котел на слама ЕкотермКотел  на био горивоСламата, принципно, се приема за биогориво, предоставящо сравнително голям потенциал за производство на топлина. Суровина се явяват, както култивирани растения, така и свободно растяща неизползвана за други цели растителност. Счита се, че изгарянето на слама може да се окаже рационално решение при производството на топлинна енергия както за индивидуални потребители, така и в по-големи централи. Обикновено, посочваните предимства на сламата като гориво са: широкото й разпространение и лесната достъпност в селскостопанските райони; неутралността по отношение на отделяните въглеродни окиси, поради което тя се счита за екологично чист източник на енергия; факт е, че тя се явява сравнително евтино гориво в сравнение с традиционните горива, тъй като в повечето случаи се получава като страничен продукт от производството на зърно и други култури, като един вид отпадък от земеделското производство. В последните години Екотерм - Котлострой съсредоточи усилия в разработването и производството на парни и водогрейни котли за този вид гориво, като вече има внедрени такива централи в предприятия в България и чужбина.

 

  Видео от работа на котел със слама

 

Подаване на слама от бункера към котела