Котлите МАКСИ-КОМБИ са предназначени за работа с твърдо гориво. Могат и да се комбинират за работа и с природен газ, особенно подходящи за малки мандри колбасарски цехове, фурни, както и за отопление на битови и общественни сгради. Изпълняват се в парен и воден вариант с комплектация, както за изгаряне на твърда дървесина, така и на талаш, биомаса и пелети.Конструкцията е стоманена с водноохлаждаема скара и конвективен топлообменен пакет от тръба 57. Характерно за този тип котли е ниското топлинно натоварване на пещната камера, което обуславя тяхната голяма дълговечност и висок КПД.

Котлите се комплектоват с надеждна механизация и автоматизация и са термично изолирани с менерална вата.