ЕКОТЕРМ ЕООД разработва и произвежда широка гама битови и промишлени, парни и водогрейни котли, работещи на твърдо гориво, течно гориво и природен газ, като реализацията им се осъществява посредством широката дистрибуторска мрежа, създадена през годините. ЕКОТЕРМ ЕООД  работи изключително успешно и в областта на газификацията, като доказателство за това са газифицираните множество общественни сгради със същественно значение, както и десетки училища и детски градини.