ЕКОТЕРМ ЕООД разработва и произвежда широка гама битови и промишлени, парни и водогрейни котли, работещи на твърдо гориво, течно гориво и природен газ, като реализацията им се осъществява посредством широката дистрибуторска мрежа, създадена през годините. С  постоянно усъвършенстване и подобряване на материално-техническата си база, качественната си продукция и привличането на високо квалифициран персонал,  ЕКОТЕРМ ЕООД  се утвърждава като водещ производител в страната в областта на котлостроенето. ЕКОТЕРМ ЕООД  работи изключително успешно и в областта на газификацията, като доказателство за това са газифицираните множество общественни сгради със същественно значение, както и десетки училища и детски градини.
Парни котли 0,8mpa тип Факел