Котлите от серията ЖАР са предназначени за отопление с твърдо гориво на обекти с потребна топлинна мощност от 10 до 60 000 килокалории на час.Те са изработени като стоманена заварена конструкция, подходящо оразмерена за минимално необходима тяга и потребна нагревна площ.Горивната камера е направена с достатъчна дълбочина, за да може да се монтира нафтова или газова автоматична горелка при желание от клиента.

Конструкцията на котела е снабдена с конвективни охлаждащи повърхности по целия тракт на димните газове с цел максимално използване на топлинната енергия на изгорелите газове.Характерно за цялата серия водни отоплителни котли ЖАР е тяхната икономичност.Необходимите за обслужване врати и люкове на котела са направени от лят чугун, снабдени с отражателни повърхности.Скарата е водно-охлаждаема, а изолацията на котлите е от минерална вата с дебелина 50 мм.Обшивката е от стоманена ламарина с дебелина 0,8 мм. На котлите от серия ЖАР е възможно да се монтира освен горелка, така и ел. нагреватели с мощност до 48 кВт.При подходяща заявка е възможно да получите едно напълно автоматизирано съоръжение, удовлетворяващо и най-капризните желания в областа на топлотехниката.