ЕКОТЕРМ ЕООД разработва и произвежда широка гама битови и промишлени, парни и водогрейни котли, работещи на твърдо гориво, течно гориво и природен газ, като реализацията им се осъществява посредством широката дистрибуторска мрежа, създадена през годините. С  постоянно усъвършенстване и подобряване на материално-техническата си база, качественната си продукция и привличането на високо квалифициран персонал,  ЕКОТЕРМ ЕООД  се утвърждава като водещ производител в страната в областта на котлостроенето.

При все по засилващата се конкуренция на вътрешния и особенно на външния пазар, качеството е основен фактор от който се ръководи цялостната политика на ЕКОТЕРМ ЕООД, за да се удовлетворят напълно нуждите на нашите клиенти. За целта фирмата е внедрила и прилага Система за управление на качеството  ISO 9001:2000

Котлите МАКСИ-КОМБИ на ЕКОТЕРМ ЕООД са предназначени за работа с твърдо гориво, като могат да се комбинират и за работа на природен газ,особенно подходящи за малки мандри колбасарски цехове, фурни, както и за отопление на битови и общественни сгради. Изпълняват се в парен и воден вариант с комплектация, както за изгаряне на твърда дървесина, така и на талаш, биомаса и пелети.Конструкцията е стоманена с водноохлаждаема скара и конвективен топлообменен пакет от тръба 57. Характерно за този тип котли е ниското топлинно натоварване на пещната камера, което обуславя тяхната голяма дълговечност и висок КПД.

Котлите се комплектоват с надеждна механизация и автоматизация и са термично изолирани с менерална вата.