Котли те от серията ФАКЕЛ се отличават с висока надеждност и пъргавина при експлоатация.Котлите ФАКЕЛ са изградени като пламъчно-тръбна конструкция с димогарни тръби 57х3,5. Предназначени са за работа с течно гориво - нафта, мазут или природен газ, при подходяща комплектация с горелка.За осигуряване на безопасна и икономична работа, котлите ФАКЕЛ се комплектоват с надеждна автоматика.Котлите могат да се монтират в отворени или затворени отоплителни инсталации. Притежават надеждна изолация, подобряваща КПД на котела.Котлите ФАКЕЛ се характеризират с ниска температура на изходящите газове без опасност от орояване на топлообменните  повърхнини.